Carian

Custom Search

Subscribe / Daftar

Untuk Sentiasa Mendapat Maklumat Terkini Mengenai Peluang Pekerja Yang Akan Dihantar Terus Ke Email Anda - Sila Daftar Sekarang

For Always Get Information About Employees Opportunity To Be Sent Via Email - Please Register/Subscribe Now

Enter your email address/Masukkan Email Anda:

Delivered by FeedBurner

PLEASE MAKE SURE TO "VERIFY" TO RECEIVE FREE VACANCIES INFO DIRECT TO YOUR EMAIL.

Facebook

Followers

Jawatan Mengikut Bidang

Admin/Human Resources

Clerical/Administrative Jobs
Human Resources Jobs
Secretarial Jobs
Top Management Jobs


Accounting/Finance

Audit & Taxation Jobs
Banking/Financial Jobs
Corporate Finance/Investment Jobs
General/Cost Accounting Jobs


Arts/Media/Communications

Advertising Jobs
Arts/Creative Design Jobs
Entertainment Jobs
Public Relations Jobs

Building/Construction

Architect/Interior Design Jobs Civil Engineering/Construction Jobs Property/Real Estate Jobs Quantity Surveying Jobs

Computer/Information Technology

IT - Hardware Jobs
IT - Network/Sys/DB Admin Jobs
IT - Software Jobs


Education/Training

Education Jobs
Training & Dev. Jobs


Engineering

Chemical Engineering Jobs
Electrical Engineering Jobs
Electronics Engineering Jobs
Environmental Engineering Jobs
Industrial Engineering Jobs
Mechanical/Automotive Engineering Jobs
Oil/Gas Engineering Jobs

Healthcare

Doctor/Diagnosis Jobs
Pharmacy Jobs
Nurse/Medical Support Jobs


Hotel/Restaurant

Food/Beverage/Restaurant Jobs
Hotel/Tourism Jobs

Manufacturing

Maintenance Jobs
Manufacturing Jobs
Process Design & Control Jobs
Purchasing/Material Mgmt Jobs
Quality Assurance Jobs

Sales/Marketing

Sales - Corporate Jobs
Marketing/Business Dev Jobs
Merchandising Jobs
Retail Sales Jobs
Sales - Eng/Tech/IT Jobs
Sales - Financial Services Jobs Telesales/Telemarketing Jobs

Sciences

Actuarial/Statistics Jobs
Agriculture Jobs
Aviation Jobs
Biotechnology Jobs
Chemistry Jobs
Food Tech/Nutritionist Jobs
Geology/Geophysics Jobs
Science & Technology Jobs

Services

Security/Armed Forces Jobs
Customer Service Jobs
Logistics/Supply Chain Jobs
Law/Legal Services Jobs
Personal Care Jobs
Social Services Jobs
Tech & Helpdesk Support Jobs


Others

General Work Jobs
Journalist/Editors Jobs
Publishing Jobs

Jawatan Kosong Kerajaan/B.Berkanun 03-07-2010KEKSONGAN JAWATAN DI UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG

PERJAWATAN BUKAN AKADEMIK (PENTADBIRAN DAN SOKONGAN)

1. TIMBALAN PENDAFTAR/PEGAWAI TADBIR (KEKOSONGAN : 1)

Gred N48 P1T1 RM4349.44 - P1T8 RM5771.56
P2T1 RM4780.81 - P2T8 RM6319.83

Kelayakan:

(a) (i) ijazah sarjana muda yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi
pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf
dengannya; atau

(ii) ijazah sarjana muda kepujian yang diiktiraf oleh kerajaan daripada
institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf
setaraf dengannya; atau

(iii) ijazah Sarjana Muda Undang-Undang yang diiktiraf oleh kerajaan
daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang
diiktiraf setaraf dengannya dan

(b) Kepujian Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) padaperingkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setarafdengannya oleh kerajaan.

2. PENOLONG PENDAFTAR/PEGAWAI TADBIR (KEKOSONGAN : 1)

Gred N41 P1T1 RM1690.28 - P1T27 RM4640.28
P2T1 RM1784.90 - P2T27 RM4918.55
P3T1 RM1883.70 - P3T27 RM5220.62

Kelayakan:

(a) (i) Ijazah Sarjana Muda yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusiinstitusi
pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf
setaraf dengannya; atau

(ii) Ijazah Sarjana Muda Kepujian yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada
institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang
diiktiraf setaraf dengannya.
(Gaji permulaan ialah pada Gred N41:P1T3); atau

(iii) Ijazah Sarjana Muda Undang-Undang yang diiktiraf oleh Kerajaan
daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan
yang diiktiraf setaraf dengannya;
(Gaji permulaan ialah pada Gred N41:P1T4)
dan

(b) Kepujian Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan)
pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf
setaraf dengannya oleh kerajaan.

3. PENGAWAL KESELAMATAN (KEKOSONGAN : 8)

Gred KP11 P1T1 RM740.62 - P1T21 RM1714.26
P2T1 RM783.09 - P2T21 RM1802.40
P3T1 RM827.19 - P3T21 RM1892.17

Kelayakan:

(a) (i) Penilaian Menengah Rendah/Sijil Rendah Pelajaran atau
kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan; atau

(ii) bekas Konstabel Polis Diraja Malaysia atau Prebet Angkatan
Tentera Malaysia yang telah disahkan dalam jawatan tersebut
serta mempunyai rekod perkhidmatan yang baik dan
berkebolehan bertutur, membaca dan menulis dalam Bahasa
Malaysia dengan memuaskan;

(b) mempunyai syarat-syarat ukuran fizikal dan pancaindera seperti yang
berikut:

(i) tinggi sekurang-sekurangnya 1.57m bagi lelaki dan 1.53m bagi
wanita tanpa bersepatu;

(ii) berat badan sekurang-sekurangnya 48kg bagi lelaki dan 46kg
bagi wanita;

(iii) mempunyai ukuran dada yang biasa sekurang-kurangnya 79sm
dan semasa menarik nafas 84sm (lelaki sahaja);

(iv) lulus dalam ujian penglihatan bagi mata kiri dan kanan yang diuji
berasingan dengan ketetapan V/6/9 tanpa menggunakan cermin
mata; dan

(v) pengecaman warna dan pendengaran yang tidak cacat;
dan

(c) calon yang memiliki kelayakan di perenggan (a) (i) hendaklah lulus
Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu pada peringkat Penilaian Menengah
Rendah/Sijil Rendah Pelajaran atau kelulusan yang diiktiraf setaraf
dengannya oleh kerajaan.

4. PEMANDU KENDERAAN (KEKOSONGAN : 3)

Gred R3 P1T1 RM701.42 - P1T17 RM1354.86
P2T1 RM743.89 - P2T17 RM1423.41
P3T1 RM787.99 - P3T17 RM1493.59

Kelayakan:

(a) (i) tamat Darjah 6 sekolah rendah bantuan penuh kerajaan;

(ii) memiliki lesen memandu Kelas D/E/E1/E2/F/G/H/I berkenaan
yang dikeluarkan oleh Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ) [kecuali
lesen memandu dalam tempoh percubaan (P)];

(iii) berkebolehan memandu, mengendali dan menyenggara
kenderaan bermotor berkenaan yang diliputi oleh skim
perkhidmatan ini.
Gaji permulaan ialah pada Gred R3:
• Lesen D P1T3
• Lesen E/E1/E2 P1T4
• Lesen F/H P1T5
• Lesen G/I P1T6
dan

(b) berkebolehan bertutur, membaca dan menulis dalam Bahasa Malaysia
dengan baik.
_____________________________________________________________________

PERJAWATAN BUKAN AKADEMIK (TEKNIKAL)

1. PEGAWAI LATIHAN VOKASIONAL (KEKOSONGAN : 3)

Gred J41 P1T1 RM2088.25 - P1T23 RM4721.03
P2T1 RM2184.26 - P2T23 RM5015.88
P3T1 RM2284.45 - P3T23 RM5306.79

Kelayakan:

(a) ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan yang diiktiraf oleh kerajaan
daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau
kelayakan yang diiktirafsetaraf dengannya.

(b) lulus Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan)
pada peringkat Sijil Pelajaran


2. PEGAWAI PENYELIDIK (KEKOSONGAN : 1)

Gred Q41 P1T1 RM1899.01 - P1T25 RM4715.47
P2T1 RM1995.02 - P2T25 RM4988.08
P3T1 RM2095.21 - P3T25 RM5284.57

Kelayakan:

(a) (i) ijazah sarjana muda kepujian dalam bidang sains yang diiktiraf
olehkerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi
tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya;
atau

(ii) ijazah sarjana muda dalam bidang pertanian atau perikanan yang
diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi
tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
(Gaji permulaan ialah pada Gred Q41:P1T2); atau

(iii) ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan yang diiktiraf oleh kerajaan
daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan
yang diiktiraf setaraf dengannya.
(Gaji permulaan ialah pada Gred Q41:P1T3); atau

(iv) ijazah Doktor Perubatan Veterinar oleh kerajaan daripada institusiinstitusi
pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf
setaraf dengannya.
(Gaji permulaan ialah pada Gred Q41:P1T5); atau

(v) ijazah sarjana dalam bidang sains yang diiktiraf oleh kerajaan
daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan
yang diiktiraf setaraf dengannya.
(Gaji permulaan ialah pada Gred Q41:P1T6); atau

(vi) ijazah doktor falsafah (Ph.D) dalam bidang sains daripada institusiinstitusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf
setaraf dengannya.
(Gaji permulaan ialah pada Gred Q41:P1T9);

(b) lulus Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan)
pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia


3. PEMBANTU MAKMAL (KEKOSONGAN : 1)

Gred C17 P1T1 RM824.91 - P1T24 RM2155.88
P2T1 RM876.34 - P2T24 RM2277.03
P3T1 RM929.28 - P3T24 RM2402.48

Kelayakan:

(a) Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannyaoleh kerajaan serta lulus dalam subjek Matematik atau salah satu
daripada subjek Sains pada peringkat peperiksaan tersebut;
dan

(b) lulus Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada
peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf
dengannya oleh kerajaan.


4. JURUTEKNIK KOMPUTER (KEKOSONGAN : 4)

Gred FT17 P1T1 RM843.06 - P1T26 RM2325.37
P2T1 RM896.00 - P2T26 RM2452.46
P3T1 RM950.45 - P3T26 RM2583.95

Kelayakan:

(a) (i) Sijil Pelajaran Malaysia serta lulus subjek elektrik atau elektronikatau teknologi maklumat pada peringkat peperiksaan atau
kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.
(Gaji permulaan ialah pada Gred FT17:P1T1); atau

(ii) sijil dalam bidang teknologi maklumat atau prosesan data yang
diiktiraf oleh kerajaan daripada politeknik-politeknik tempatan atau
kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya.
(Gaji permulaan ialah pada Gred FT17:P1T6); atau

(iii) sijil dalam bidang kejuruteraan elektronik (komputer) yang diiktiraf
oleh kerajaan daripada politeknik-politeknik tempatan atau
kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya.
(Gaji permulaan ialah pada Gred FT17:P1T9);

b) lulus Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada
peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf


5. PEMBANTU PEGAWAI LATIHAN VOKASIONAL (KEKOSONGAN : 3)

Gred J17 P1T1 RM843.06 - P1T26 RM2325.37
P2T1 RM896.00 - P2T26 RM2452.46
P3T1 RM950.45 - P3T26 RM2583.95

Kelayakan:

(a) (i) Sijil dalam bidang berkaitan yang diiktiraf oleh kerajaan daripada
politeknik-politeknik tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf
dengannya.
(Gaji permulaan ialah pada Gred J17: P1T9); atau

(ii) Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf
dengannya oleh kerajaan; serta

(iii) mempunyai Sijil Kemahiran Malaysia Peringkat Pertengahan/Sijil
Kemahiran Malaysia Tahap 2 daripada Majlis Latihan Vokasional
Kebangsaan (MLVK) atau kelayakan yang diiktiraf setaraf
dengannya oleh kerajaan; atau

(iv) lulus Peperiksaan Kemahiran Jabatan yang diiktiraf oleh kerajaan
bagi ketukangan yang tiada piawaian atau kelayakan yang diiktiraf
setaraf dengannya oleh kerajaan; atau

(v) mempunyai pengalaman dan kebolehan bekerja dalam perusahaan
bagi ketukangan yang berkaitan atau kelayakan yang diiktiraf
setaraf dengannya oleh kerajaan.
(Gaji permulaan ialah pada Gred J17: P1T7)dan

(b) lulus Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan)
pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf
setaraf dengannya oleh kerajaan.

TARAF JAWATAN

Jawatan akan dilantik secara tetap (No. 1 dan 4) dan kontrak (No. 2, 3, 4 dan 5)

CALON-CALON YANG MEROKOK TIDAK DIGALAKKAN MEMOHON


PERMOHONAN OLEH PEGAWAI YANG SEDANG BERKHIDMAT

Pegawai yang sedang berkhidmat dalam Perkhidmatan Awam, Badan Berkanun atau
Pihak Berkuasa Tempatan hendaklah mengemukakan permohonan melalui Ketua
Jabatan masing-masing dengan menyertakan salinan Laporan Penilaian Prestasi
Tahunan tiga (3) tahun terakhir, salinan Kenyataan Perkhidmatan yang terkini dan ulasan majikan sama ada menyokong atau tidak permohonan selaras denganPeraturan-Peraturan Pegawai Awam (Pelantikan, Kenaikan Pangkat dan PenamatanPerkhidmatan) 2005, Para 17.

UMUR PADA TARIKH TUTUP IKLAN

Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan dan berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan.

CARA MEMOHON

Permohonan hendaklah dibuat secara Online dengan mengisi maklumat pemohon dilaman web rasmi UMP iaitu http://www.ump.edu.my. Calon diwajibkan mencetak Surat Pengesahan Permohonan Online (Selepas tamat mengisi butiran
permohonan melalui web rasmi UMP). Sila hantar permohonan beserta dengan
salinan-salinan sijil akademik dan lain-lain dokumen berkaitan yang telah disahkan ke alamat yang tertera di bawah. Permohonan yang tidak dibuat secara Online melalui laman web rasmi UMP tidak akan dilayan.

PENDAFTAR,
UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG,
LEBUHRAYA TUN RAZAK,
26300 GAMBANG, KUANTAN,
PAHANG DARUL MAKMUR
(U/P : UNIT PERJAWATAN & CUTI BELAJAR, BAHAGIAN SUMBER MANUSIA)


UNTUK MAKLUMAT LANJUT SILA KLIK DI SINI


ATAU UNTUK KE LAMAN WEB RASMI UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG KLIK DI SIINI

CATATAN AM

a) Hanya permohonan yang layak selepas tapisan sahaja akan dipanggil untuk
temuduga.

b) Pemohon yang tidak menerima sebarang jawapan selepas 6 bulan daripada tarikh tutup iklan hendaklah menganggap permohonan mereka tidak berjaya.

c) Pemohon yang pernah membuat permohonan pada iklan-iklan yang lalu
dinasihatkan mengemukakan semula permohonan jika masih berminat dan layak.
TARIKH TUTUP PERMOHONAN: Pada atau sebelum 8 Julai 2010Blog Archive Jawatan Kosong

Follow by Email

Hadith Hari Ini

Orang Yang Bankrap disisi Islam

Daripada Abu Hurairah RA sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, "Tahukah kamu siapa orang yang bankrap?" Para sahabat menjawab, "Orang yang bankrap bagi kami ialah orang yang tidak mempunyai wang dan harta". Baginda bersabda, "Ssungguhnya orang yang bankrap daripada umatku ialah orang yang datang di hari kiamat membawa sembahyang, puasa dan zakat dan dia datang dalam hal dia memaki, mencaci si fulan, tuduh-menuduh serta memakan harta kepunyaan orang lain, menumpahkan darah, membunuh orang dan memukul orang. Maka diberi kepada orang yang teraniaya pahala kebajikan orang yang menganiaya mereka. Maka jika kebajikan sebelum terbayar tanggungan kezaliman maka diambil daripada kesalahan mereka (orang yang dianiaya) dan dibebankan ke atas (yang membuat aniaya) kemudian dicampak dia ke dalam neraka".

Petikan Ayat Al Quran

4023
{23} Diharamkan kepada kamu berkahwin dengan (wanita-wanita berikut): ibu-ibumu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, saudara-saudara bapamu, dan saudara-saudara ibumu, anak-anak saudaramu yang lelaki, anak-anak saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang telah menyusukan kamu, saudara-saudara susuanmu, ibu-ibu isterimu, anak-anak tiri yang dalam pemeliharaanmu dari isteri-isteri yang kamu telah campuri; tetapi kalau kamu belum campuri mereka, maka tiadalah salah kamu mengahwininya. Dan bekas isteri anak-anakmu sendiri yang berasal dari benih kamu. Dan menghimpunkan dua beradik (untuk dikahwini), kecuali yang berlaku di masa lalu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani.

Surah An Nisaa

Announcement

Kami Bukan Agensi Pekerjaan.Kami Tidak Mencari Kerja Untuk Anda, Kami Hanya Menyiarkan Iklan-Iklan Kerja Yang Diperolehi Melalui Beberapa Sumber.
We are not Employment Agencies.We are Not Seeking Work For You, We are Only Publish Employment Ads received from various sources.

Disclaimers

Portal Carian kerja online - menyiarkan iklan-iklan jawatan kosong kerajaan dan swasta sepenuh masa/separuh masa di Malaysia- dikemaskini setiap hari.
Online job search portal - posting vacancy advertisements and private full time / part-time in Malaysia and is updated daily.

Getkerja2u.com assumes no responsibility for any consequence relating directly or indirectly to any action or inaction you take based on the Contents, information, services or other material on this site. While Getkerja2u.com/strives to keep the information on this site accurate, complete, and up-to-date, Getkerja2u.com/ and its suppliers and contributors cannot guarantee, and will not be responsible for any damage or loss related to, the accuracy, completeness or timeliness of the information.

Kesemua maklumat yang disiarkan adalah bertujuan membantu anda semua dalam mencari jawatan kosong di dalam sektor awam dan swasta, blog ini adalah di atas inisiatif kami sendiri dan tiada kaitan dengan mana-mana jabatan atau syarikat, kami tidak menjamin ketepatan atau kesilapan maklumat yang disiarkan. Pihak kami juga tidak akan bertanggungjawab di atas sebarang kerugian apabila menggunakan maklumat di dalam blog ini.

Categories

Account clerk Account clerk cum admin Accounting Assistant Accounts & Payroll Executive Admin Clerk Administrative Officer Akauntan Assistant Manager Badan Berkanun Banking Cashier Customer Service Executive Eksekutif Kewangan EXCUTIVE WARRANTY Executive EXECUTIVE -PROCUREMENT EXECUTIVE SALES PROMOTION Graduate Trainee Graphic / Social Media Editor Guru Tadika Guru Tuisyen Health & Sport Trainer HEALTH AND SAFETY EXECUTIVE HEALTH AND SAFETY OFFICER Hotel Imam Jawatan Kosong Badan Berkanun Jawatan Kosong Bank Jawatan Kosong Dewan Bandaraya Jawatan Kosong GLC Jawatan Kosong Hospital Jawatan Kosong Kementerian Jawatan Kosong Kerajaan Jawatan Kosong Kerajaan (Jabatan) Jawatan Kosong Majlis Daerah Jawatan Kosong Majlis Perbandaran Jawatan Kosong Pasaraya Jawatan Kosong Swasta (Pelbagai) Jawatan Kosong Syarikat Insuran Jawatan Kosong Syarikat Minyak Jawatan Kosong Syarikat Penghantaran Jawatan Kosong Syarikat Telekomunikasi Jawatan Kosong Tentera Jawatan Kosong Universiti/Kolej Jawatan Kosong Yayasan Jurugambar Juruteknik Juruteknik Komputer JURUTERA AWAM Jurutera Letrik Juruwang Kerajaan Negeri Kerani Kerani Am Koperasi Lembaga Tabung Haji Library Assisatan Majlis Agama Islam Majlis Bandaraya Manager MANAGER - QA AND PLANNING MANAGER – DEBT RECOVERY Marketing Executive Marketing Senior & Junior Executive News Photographer PEGAWAI PENILAIAN PEGAWAI PERANCANG BANDAR DAN DESA PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN SISWAZAH PEGAWAI PERTANIAN PEGAWAI PERUBATAN Pegawai Teknologi Maklumat Pegawai Undang-Undang PEKERJA SAMBILAN Pelabuhan/Port Pelbagai Kerja Kosong Pelukis Pelan Pemandu Pembantu Kemahiran PEMBANTU KESIHATAN AWAM Pembantu Operasi PEMBANTU PEMBANGUNAN MASYARAKAT PEMBANTU SETIAUSAHA PEJABAT Pembantu Taska/Tadika Pendidikan Pengawal Keselamatan Pengurus Jualan Pengurus Pemasaran PENOLONG PEGAWAI PENGUATKUASA PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN PENOLONG PEGAWAI UNDANG-UNDANG Penyambut Tetamu Penyelia Penyelia Cawangan Perbadanan Personal Assistant Production Operator Proton Quantity Surveyor Radiographer Sales Executive Secretary Senior Application Developer Senior Executive Senior Manager Service Executive Subscription Executive Suruhanjaya Technician TRAINING