Carian

Custom Search

Subscribe / Daftar

Untuk Sentiasa Mendapat Maklumat Terkini Mengenai Peluang Pekerja Yang Akan Dihantar Terus Ke Email Anda - Sila Daftar Sekarang

For Always Get Information About Employees Opportunity To Be Sent Via Email - Please Register/Subscribe Now

Enter your email address/Masukkan Email Anda:

Delivered by FeedBurner

PLEASE MAKE SURE TO "VERIFY" TO RECEIVE FREE VACANCIES INFO DIRECT TO YOUR EMAIL.

Facebook

Followers

Jawatan Mengikut Bidang

Admin/Human Resources

Clerical/Administrative Jobs
Human Resources Jobs
Secretarial Jobs
Top Management Jobs


Accounting/Finance

Audit & Taxation Jobs
Banking/Financial Jobs
Corporate Finance/Investment Jobs
General/Cost Accounting Jobs


Arts/Media/Communications

Advertising Jobs
Arts/Creative Design Jobs
Entertainment Jobs
Public Relations Jobs

Building/Construction

Architect/Interior Design Jobs Civil Engineering/Construction Jobs Property/Real Estate Jobs Quantity Surveying Jobs

Computer/Information Technology

IT - Hardware Jobs
IT - Network/Sys/DB Admin Jobs
IT - Software Jobs


Education/Training

Education Jobs
Training & Dev. Jobs


Engineering

Chemical Engineering Jobs
Electrical Engineering Jobs
Electronics Engineering Jobs
Environmental Engineering Jobs
Industrial Engineering Jobs
Mechanical/Automotive Engineering Jobs
Oil/Gas Engineering Jobs

Healthcare

Doctor/Diagnosis Jobs
Pharmacy Jobs
Nurse/Medical Support Jobs


Hotel/Restaurant

Food/Beverage/Restaurant Jobs
Hotel/Tourism Jobs

Manufacturing

Maintenance Jobs
Manufacturing Jobs
Process Design & Control Jobs
Purchasing/Material Mgmt Jobs
Quality Assurance Jobs

Sales/Marketing

Sales - Corporate Jobs
Marketing/Business Dev Jobs
Merchandising Jobs
Retail Sales Jobs
Sales - Eng/Tech/IT Jobs
Sales - Financial Services Jobs Telesales/Telemarketing Jobs

Sciences

Actuarial/Statistics Jobs
Agriculture Jobs
Aviation Jobs
Biotechnology Jobs
Chemistry Jobs
Food Tech/Nutritionist Jobs
Geology/Geophysics Jobs
Science & Technology Jobs

Services

Security/Armed Forces Jobs
Customer Service Jobs
Logistics/Supply Chain Jobs
Law/Legal Services Jobs
Personal Care Jobs
Social Services Jobs
Tech & Helpdesk Support Jobs


Others

General Work Jobs
Journalist/Editors Jobs
Publishing Jobs

Jawatan Kosong (Kerajaan/B.Berkanun) 15-07-2010PEMBANTU AM RENDAH
PENOLONG PEGAWAI PENYELIDIK
PENGAWAL KESELAMATAN
PEGAWAI PENYELIDIK
PEMANDU KENDERAAN BERMOTOR
PEMBANTU PENYELIDIK
PEMBANTU AM RENDAH
TUKANG K3 (TUKANG CAT/TUKANG TULIS)
TUKANG K3 (TUKANG PAIP)
PEMBANTU AM RENDAH (WAKIL HULU SUNGAI)
PENGHANTAR NOTIS
JURUTEKNIK (AWAM)
PEMBANTU TADBIR (KEWANGAN)
PEMBANTU TADBIR (STOR)
PEMBANTU TADBIR (PERKERANIAN/OPERASI)
JURUTEKNIK (PERANCANG BANDAR DAN DESA)
JURUTEKNIK (UKUR)
TUKANG K3 (TUKANG KAYU)
PENGHANTAR NOTIS
PEMBANTU KESIHATAN AWAM

Syarat Dan Cara Memohon Jawatan Kosong Dalam Sistem e-Recruitment

**************************************************************
PERBADANAN PUTRAJAYA
PERMOHONAN UNTUK MENGISI JAWATAN KOSONG


Dapatkan Borang Permohonan On-line

Perbadanan Putrajaya dengan ini mempelawa calon-calon warganegara Malaysia yang berkelayakkan dalam bidang-bidang yang berkaitan untuk mengisi kekosongan jawatan tetap seperti berikut : -

JAWATAN : PEMANDU KENDERAAN

Kod Jawatan : R3003
Kumpulan Perkhidmatan : Kumpulan Sokongan
Klasifikasi Perkhidmatan : Mahir/Separuh Mahir/Tidak Mahir
Jadual Gaji : P1T1 RM701.42 - P1T17 RM1354.86
P2T1 RM743.89 - P2T17 RM1423.41
P3T1 RM787.99 - P3T17 RM1493.59

Syarat Lantikan :

1. Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:-

(a)Warganegara Malaysia;

(b)Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan;

(c)(i)tamat Darjah 6 Sekolah Rendah Bantuan Penuh Kerajaan;

(ii)memiliki lesen memandu Kelas D/E/E1/E2/F/G/H/I berkenaan yang dikeluarkan oleh Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ) [kecuali lesen memandu dalam tempoh percubaan (P)];

(iii) berkebolehan memandu, mengenali dan menyenggara kenderaan yang diliputi oleh skim perkhidmatan ini.

Gaji permulaan ialah pada Gred R3:
• Lesen D P1T3
• Lesen E/E1/E2 P1T4
• Lesen F/H P1T5
• Lesen G/I P1T6 dan

(d)berkebolehan bertutur, membaca dan menulis dalam Bahasa Malaysia/Bahasa
Melayu dengan baik.

Syarat Lantikan KPSL : Pegawai sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Pekerja Redah Awam adalah layak dipertimbang oleh Pihak Berkuasa Lantik berkenaan untuk kenaikan pangkat secara lantikan ke jawatan Pemandu Kenderaan Gred R3, tertakluk kepada kekosongan jawatan,apabila telah disahkan dalam perkhidmatan dan:-

(a) mempunyai kelayakan di perenggan 1(c)(ii)dan(iii)di atas; dan
(b) berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan

____________________________________________________________________

JAWATAN : PENOLONG JURUTERA (AWAM/ELEKTRIKAL/MEKANIKAL)

Kod Jawatan : J29007
Kumpulan Perkhidmatan : Kumpulan Sokongan
Klasifikasi Perkhidmatan : Kejuruteraan

Jadual Gaji :
P1T1 RM1549.40 - P1T21 RM3046.80
P2T1 RM1620.49 - P2T21 RM3241.91
P3T1 RM1694.60 - P3T21 RM3430.90

Syarat Lantikan :

1.Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:-

(a) Warganegara Malaysia;

(b) Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan;

(c) Diploma dalam bidang kejuruteraan yang diiktiraf oleh kerajaan daripada
institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.

(Gaji permulaan ialah pada Gred J29 : P1T2);dan

(d) Lulus Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada
peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf
dengannya oleh kerajaan.

Syarat Lantikan KPSL : Pegawai sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Juruteknik bidang kejuruteraan dan Pemeriksa Kereta Motor adalah layak dipertimbang oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan untuk kenaikan pangkat secara lantikan ke jawatan Penolong Jurutera Gred J29, tertakluk kepada kekosongan jawatan, apabila telah disahkan dalam
perkhidmatan dan:-

(a) (i) mempunyai kelayakan di perenggan 1(c) di atas; atau

(ii) lulus Peperiksaan Khas; dan

(b) berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan

_______________________________________________________________________

JAWATAN : JURUTEKNIK (AWAM/MEKANIKAL/SENIBINA)

Kod Jawatan : J17009
Kumpulan Perkhidmatan : Kumpulan Sokongan
Klasifikasi Perkhidmatan : Kejuruteraan

Jadual Gaji :

P1T1 RM843.06 - P1T26 RM2325.37
P2T1 RM896.00 - P2T26 RM2452.46
P3T1 RM950.45 - P3T26 RM2583.95


Syarat Lantikan : 1. Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:-

(a) Warganegara Malaysia;

(b) Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan;

(c) Sijil dalam bidang yang diiktiraf oleh kerajaan daripada politeknik-
politeknik tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.

(Gaji permulaan ialah pada Gred J17 P1T9); dan

(d) Lulus Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada
peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf
dengannya oleh kerajaan.

_____________________________________________________________________

JAWATAN : PEMBANTU PERTANIAN

Kod Jawatan : G17004
Kumpulan Perkhidmatan : Kumpulan Sokongan
Klasifikasi Perkhidmatan : Pertanian

Jadual Gaji :
P1T1 RM824.91 - P1T24 RM2155.88
P2T1 RM876.34 - P2T24 RM2277.03
P3T1 RM929.28 - P3T24 RM2402.48

Syarat Lantikan :

1.Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:-

(a)Warganegara Malaysia;

(b)Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan;

(c)Sijil Institut Pertanian,Kementerian Pertanian atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.

(Gaji permulaan ialah pada Gred G17 : P1T8); dan

(d)Lulus Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada
peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf
dengannya oleh kerajaan.
__________________________________________________________________________

JAWATAN : AHLI MUZIK

Kod Jawatan : B27006
Kumpulan Perkhidmatan : Kumpulan Sokongan
Klasifikasi Perkhidmatan : Bakat dan Seni

Jadual Gaji :
P1T1 RM1210.60 - P1T26 RM3033.15
P2T1 RM1280.18 - P2T26 RM3219.30
P3T1 RM1352.78 - P3T26 RM3411.31

Syarat Lantikan : 1. Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:-

(a)warganegara Malaysia;

(b)berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan;

(i)mempunyai bakat, kebolehan dan daya kreativiti serta berkebolehan memainkan satu dan/atau lebih alat muzik moden atau tradisional.

(Gaji permulaan minima ialah pada Gred B27:P1T4 RM1410.25);

(ii)calon-calon dikehendaki lulus Ujian Khas bagi menentukan kesesuaian mutu dan tahap bakat, kebolehan dan daya kreativiti sebelum lantikan seperti yang ditetapkan oleh Pihak Berkuasa Melantik

________________________________________________________________________

JAWATAN : PEMBANTU TADBIR (PERKERANIAN/OPERASI)

Kod Jawatan : N17010
Kumpulan Perkhidmatan : Kumpulan Sokongan
Klasifikasi Perkhidmatan : Pentadbiran dan Sokongan

Jadual Gaji :
P1T1 RM820.38 - P1T24 RM2151.35
P2T1 RM871.81 - P2T24 RM2272.50
P3T1 RM924.75 - P3T24 RM2397.95


Syarat Lantikan :


1. Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:-

(a)Warganegara Malaysia;

(b)Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan;

(c)Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya olehkerajaan;

(d)Kepujian lulus Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.

(Keutamaan diberi kepada calon yang berkebolehan mengendalikan komputer
dan/atau mengambil trengkas).

Syarat Lantikan KPSL : Pegawai sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Bentera Parlimen adalah layak dipertimbang oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan untuk kenaikan pangkat secara lantikan ke jawatan Pembantu Tadbir (P/O)Gred N17, tertakluk kepada kekosongan jawatan, apabila telah disahkan dalam perkhidmatan dan:-

(a) (i) mempunyai kelayakan di Perenggan 1(c) di atas; atau
(ii) Lulus Peperiksaan Khas
dan
(b) berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan

________________________________________________________________________

JAWATAN : PEMBANTU PENGUATKUASA

Kod Jawatan : N17011
Kumpulan Perkhidmatan : Kumpulan Sokongan
Klasifikasi Perkhidmatan : Pentadbiran dan Sokongan

Jadual Gaji :

P1T1 RM820.38 - P1T24 RM2151.35
P2T1 RM871.81 - P2T24 RM2272.50
P3T1 RM924.75 - P3T24 RM2397.95

Syarat Lantikan :
1. Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:-

(a) Warganegara Malaysia;

(b) Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan;

(c) (i)Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan; atau

(ii) bekas anggota Polis Diraja Malaysia atau Angkatan Tentera Malaysia yang berpangkat Koperal ke atas dan telah disahkan dalam jawatan tersebut serta mempunyai rekod perkhidmatan yang baik dan berkebolehan bertutur, membaca dan menulis dalam Bahasa Malaysia dengan memuaskan;

(d) Mempunyai syarat-syarat ukuran fizikal dan pancaindera seperti yang berikut:

(i)tinggi sekurang-kurangnya 1.57m bagi lelaki dan 1.53m bagi wanita tanpa bersepatu;

(ii)berat badan sekurang-kurangnya 48kg bagi lelaki dan 46kg bagi wanita;

(iii) mempunyai ukuran dada yang biasa sekurang-kurangya 79sm dan semasa menarik nafas 84sm (lelaki sahaja);

(iv) lulus dalam ujian penglihatan bagi mata kiri dan kanan yang diuji
berasingan dengan ketetapan V/6/9 tanpa menggunakan cermin mata;

(v) pengecaman warna dan pendengaran yang tidak cacat; dan

(vi) diakui sihat dan sesuai oleh Pegawai Perubatan Kerajaan, dan

(e)Calon yang memiliki kelayakan di perenggan 1 (c)(i) atau (ii) di atas
hendaklah lulus Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.

_____________________________________________________________________

JAWATAN : JURUTERA (AWAM)

Kod Jawatan : J41010
Kumpulan Perkhidmatan : Kumpulan Pengurusan dan Profesional
Klasifikasi Perkhidmatan : Kejuruteraan

Jadual Gaji :

P1T1 RM2088.25 - P1T23 RM4721.03
P2T1 RM2184.26 - P2T23 RM5015.88
P3T1 RM2284.45 - P3T23 RM5306.79

Syarat Lantikan :
1.Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:-

(a)Warganegara Malaysia;

(b)Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan;

(c)Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan yang diiktiraf oleh kerajaan daripada
institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; dan

(d)Lulus Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada
peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf
dengannya oleh kerajaan.

Syarat Lantikan KPSL : Pegawai sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Penolong Jurutera adalah layak dipertimbang oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan untuk kenaikan pangkat secara lantikan ke jawatan Jurutera Gred J41, tertakluk kepada kekosongan jawatan, apabila telah disahkan dalam perkhidmatan dan:-

(a) (i) mempunyai kelayakan di perenggan 1(c) di atas; atau
(ii)lulus Peperiksaan Badan Ikhtisas Bahagian I dan II anjuran Lembaga Jurutera Malaysia/Institut Jurutera Malaysia atau kelayakan yang
diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan; dan

(b) berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan

___________________________________________________________________

JAWATAN : ARKITEK

Kod Jawatan : J41009
Kumpulan Perkhidmatan : Kumpulan Pengurusan dan Profesional
Klasifikasi Perkhidmatan : Kejuruteraan

Jadual Gaji :
P1T1 RM2088.25 - P1T23 RM4721.03
P2T1 RM2184.26 - P2T23 RM5015.88
P3T1 RM2284.45 - P3T23 RM5306.79

Syarat Lantikan :

1.Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:-

(a) Warganegara Malaysia;

(b) Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan;

(c) Ijazah Sarjana Muda Seni Bina yang diiktiraf oleh kerajaan daripada
institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya;

(Gaji permulaan ialah pada Gred J41 P1T3); dan

(d) Lulus Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada
peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf
dengannya oleh kerajaan.

______________________________________________________________________

JAWATAN : PEGAWAI PENILAIAN

Kod Jawatan : W41004
Kumpulan Perkhidmatan : Kumpulan Pengurusan dan Profesional
Klasifikasi Perkhidmatan : Kewangan

Jadual Gaji :
P1T1 RM1702.81 - P1T27 RM4688.95
P2T1 RM1798.82 - P2T27 RM4968.61
P3T1 RM1899.01 - P3T27 RM5255.39

Syarat Lantikan


1. Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:-

(a) Warganegara Malaysia;

(b) Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan;

(c)Ijazah Sarjana Muda Sains (Pengurusan Harta Tanah) yang diiktiraf oleh
kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.

(Gaji permulaan ialah pada Gred W41 : P1T5);dan

(d)Lulus Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada
peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf
dengannya oleh kerajaan

Syarat Lantikan KPSL : Pegawai sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Penolong Pegawai Penilaian adalah layak dipertimbang oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan untuk kenaikan pangkat secara lantikan ke jawatan Pegawai Penilaian Gred W41, tertakluk kepada kekosongan jawatan, apabila telah disahkan dalam perkhidmatan dan:-

a)(i) mempunyai kelayakan di perenggan 1(c) di atas; atau

(ii) lulus Peperiksaan Ikhtisas Bahagian I, Bahagian II dan Bahgian III
anjuran Lembaga Penilai dan Penaksir Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan; dan

(b) Berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan.


Dapatkan Borang Permohonan On-line________________________________________________________________


Blog Archive Jawatan Kosong

Follow by Email

Hadith Hari Ini

Orang Yang Bankrap disisi Islam

Daripada Abu Hurairah RA sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, "Tahukah kamu siapa orang yang bankrap?" Para sahabat menjawab, "Orang yang bankrap bagi kami ialah orang yang tidak mempunyai wang dan harta". Baginda bersabda, "Ssungguhnya orang yang bankrap daripada umatku ialah orang yang datang di hari kiamat membawa sembahyang, puasa dan zakat dan dia datang dalam hal dia memaki, mencaci si fulan, tuduh-menuduh serta memakan harta kepunyaan orang lain, menumpahkan darah, membunuh orang dan memukul orang. Maka diberi kepada orang yang teraniaya pahala kebajikan orang yang menganiaya mereka. Maka jika kebajikan sebelum terbayar tanggungan kezaliman maka diambil daripada kesalahan mereka (orang yang dianiaya) dan dibebankan ke atas (yang membuat aniaya) kemudian dicampak dia ke dalam neraka".

Petikan Ayat Al Quran

4023
{23} Diharamkan kepada kamu berkahwin dengan (wanita-wanita berikut): ibu-ibumu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, saudara-saudara bapamu, dan saudara-saudara ibumu, anak-anak saudaramu yang lelaki, anak-anak saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang telah menyusukan kamu, saudara-saudara susuanmu, ibu-ibu isterimu, anak-anak tiri yang dalam pemeliharaanmu dari isteri-isteri yang kamu telah campuri; tetapi kalau kamu belum campuri mereka, maka tiadalah salah kamu mengahwininya. Dan bekas isteri anak-anakmu sendiri yang berasal dari benih kamu. Dan menghimpunkan dua beradik (untuk dikahwini), kecuali yang berlaku di masa lalu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani.

Surah An Nisaa

Announcement

Kami Bukan Agensi Pekerjaan.Kami Tidak Mencari Kerja Untuk Anda, Kami Hanya Menyiarkan Iklan-Iklan Kerja Yang Diperolehi Melalui Beberapa Sumber.
We are not Employment Agencies.We are Not Seeking Work For You, We are Only Publish Employment Ads received from various sources.

Disclaimers

Portal Carian kerja online - menyiarkan iklan-iklan jawatan kosong kerajaan dan swasta sepenuh masa/separuh masa di Malaysia- dikemaskini setiap hari.
Online job search portal - posting vacancy advertisements and private full time / part-time in Malaysia and is updated daily.

Getkerja2u.com assumes no responsibility for any consequence relating directly or indirectly to any action or inaction you take based on the Contents, information, services or other material on this site. While Getkerja2u.com/strives to keep the information on this site accurate, complete, and up-to-date, Getkerja2u.com/ and its suppliers and contributors cannot guarantee, and will not be responsible for any damage or loss related to, the accuracy, completeness or timeliness of the information.

Kesemua maklumat yang disiarkan adalah bertujuan membantu anda semua dalam mencari jawatan kosong di dalam sektor awam dan swasta, blog ini adalah di atas inisiatif kami sendiri dan tiada kaitan dengan mana-mana jabatan atau syarikat, kami tidak menjamin ketepatan atau kesilapan maklumat yang disiarkan. Pihak kami juga tidak akan bertanggungjawab di atas sebarang kerugian apabila menggunakan maklumat di dalam blog ini.

Categories

Account clerk Account clerk cum admin Accounting Assistant Accounts & Payroll Executive Admin Clerk Administrative Officer Akauntan Assistant Manager Badan Berkanun Banking Cashier Customer Service Executive Eksekutif Kewangan EXCUTIVE WARRANTY Executive EXECUTIVE -PROCUREMENT EXECUTIVE SALES PROMOTION Graduate Trainee Graphic / Social Media Editor Guru Tadika Guru Tuisyen Health & Sport Trainer HEALTH AND SAFETY EXECUTIVE HEALTH AND SAFETY OFFICER Hotel Imam Jawatan Kosong Badan Berkanun Jawatan Kosong Bank Jawatan Kosong Dewan Bandaraya Jawatan Kosong GLC Jawatan Kosong Hospital Jawatan Kosong Kementerian Jawatan Kosong Kerajaan Jawatan Kosong Kerajaan (Jabatan) Jawatan Kosong Majlis Daerah Jawatan Kosong Majlis Perbandaran Jawatan Kosong Pasaraya Jawatan Kosong Swasta (Pelbagai) Jawatan Kosong Syarikat Insuran Jawatan Kosong Syarikat Minyak Jawatan Kosong Syarikat Penghantaran Jawatan Kosong Syarikat Telekomunikasi Jawatan Kosong Tentera Jawatan Kosong Universiti/Kolej Jawatan Kosong Yayasan Jurugambar Juruteknik Juruteknik Komputer JURUTERA AWAM Jurutera Letrik Juruwang Kerajaan Negeri Kerani Kerani Am Koperasi Lembaga Tabung Haji Library Assisatan Majlis Agama Islam Majlis Bandaraya Manager MANAGER - QA AND PLANNING MANAGER – DEBT RECOVERY Marketing Executive Marketing Senior & Junior Executive News Photographer PEGAWAI PENILAIAN PEGAWAI PERANCANG BANDAR DAN DESA PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN SISWAZAH PEGAWAI PERTANIAN PEGAWAI PERUBATAN Pegawai Teknologi Maklumat Pegawai Undang-Undang PEKERJA SAMBILAN Pelabuhan/Port Pelbagai Kerja Kosong Pelukis Pelan Pemandu Pembantu Kemahiran PEMBANTU KESIHATAN AWAM Pembantu Operasi PEMBANTU PEMBANGUNAN MASYARAKAT PEMBANTU SETIAUSAHA PEJABAT Pembantu Taska/Tadika Pendidikan Pengawal Keselamatan Pengurus Jualan Pengurus Pemasaran PENOLONG PEGAWAI PENGUATKUASA PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN PENOLONG PEGAWAI UNDANG-UNDANG Penyambut Tetamu Penyelia Penyelia Cawangan Perbadanan Personal Assistant Production Operator Proton Quantity Surveyor Radiographer Sales Executive Secretary Senior Application Developer Senior Executive Senior Manager Service Executive Subscription Executive Suruhanjaya Technician TRAINING